Dne 25.1. 2022 proběhla ve spolupráci s ČH na zimním stadionu v Nejdku náborová akce TÝDEN HOKEJE – POJĎ HRÁT HOKEJ. V rámci přípravy na tuto událost hokejový klub Rebel Nejdek provádí dopolední zábavné cvičení s dětmi z MŠ a ZŠ na ledě. Při této příležitosti byla propagována akce TÝDEN HOKEJE – POJĎ HRÁT HOKEJ a dětem zde spolu se sladkou odměnou byly předány pozvánky na zimní stadion. Děti ze základních škol v rozmezí 1 – 3 třídy byly osloveny v rámci hodin tělesné výchovy. Trenér s každou třídou provedl hodinu tělocviku plnou her a různých dovedností a následně seznámil všechny s pořádanou akcí a předal pozvánky. Všechny školy a školky jsme ozdobili plakáty a v rámci třídních schůzek byli osloveni také rodiče dětí.
Manuál pro přípravu náboru nám poskytl velmi solidní návod a tak akce probíhala plynule a bez větších nesnází. Na registraci se nám zapsalo celkem 1 dítě. Toto dítě jsme provedli zimním stadionem, seznámili ho s hokejovou  výstrojí a výzbrojí a nakonec nešel ani na led.
Nechtělo se mu a pouze koukal jak se trénuje. V dalších dnech již přijde do přípravky na led. Vzhledem k tomu, že se o nebruslící dítě, náplní této části dne bylo pouze seznámení s ledovou plochou. Po celou dobu náboru probíhaly současně na vyhrazených částech ledové plochy tréninky mužstev HC Rebel. Tréninky byly modelovány tak, aby obsahovaly ukázky nácviku dovedností, zábavné hry na ledě a předvedení minihokeje.
Akce TÝDEN HOKEJE – POJĎ HRÁT HOKEJ nám pomohla posunout naše možnosti náborovat další děti a jistě se jí budeme chtít účastnit i v dalších termínech.
Jediný problém a nízkém počtu náborových dětí přikládáme pandemické situaci. V Nejdku máme 4 Mateřské školky. Z toho dvě jsou v karanténě a dvě v omezeném počtu. Dále zde máme dvě Základní školy. To znamená 6 tříd 1 až 3 třída. Zde jsou 3 třídy v karanténě a zbytek v omezeném počtu.


65 TH 2022 kluby 120 600