HC Rebel město Nejdek

HC Rebel město Nejdek

Dne 23. 1 2018 proběhl ve spolupráci s ČSLH na zimním stadionu v Nejdku již v pořadí čtvrtý náborový den, konaný v rámci celorepublikové akce TÝDEN HOKEJE.

V rámci přípravy na tuto událost hokejový klub Rebel město Nejdek uskutečnil týden před akcí dopolední zábavné cvičení s dětmi z MŠ a ZŠ. Při této příležitosti byla propagována akce TÝDEN HOKEJE a dětem zde spolu se sladkou odměnou byly předány pozvánky na zimní stadion. Děti ze základních škol v rozmezí 1 – 3 třídy byly osloveny v rámci hodin tělesné výchovy. Trenér s každou třídou provedl hodinu bruslení plnou her a různých dovedností a následně seznámil všechny s pořádanou akcí a předal pozvánky. Všechny školy a školky jsme ozdobili plakáty a v rámci třídních schůzek byli osloveni také rodiče dětí.

Manuál pro přípravu náboru nám poskytl velmi solidní návod, a tak akce probíhala plynule a bez větších nesnází. Na registraci se nám zapsalo celkem 17 dětí, což je v městečku jako je Nejdek, dost solidní počet. Všechny tyto děti jsme provedli zimním stadionem, seznámili je s hokejovou výstrojí a výzbrojí a nakonec nastoupily na led. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bruslící i nebruslící děti, náplní této části dne bylo pouze seznámení s ledovou plochou a jednoduché hry. Po celou dobu náboru probíhaly současně na vyhrazených částech ledové plochy tréninky mužstev HC Rebel. Tréninky byly modelovány tak, aby obsahovaly ukázky nácviku dovedností, zábavné hry na ledě a předvedení minihokeje. Velký přínos tohoto dne vidím v tom, že jsme si vyzkoušeli zajímavý a dobře zpracovaný formát náborů, který nyní můžeme průběžně používat. Neustále se snažíme zvyšovat hokejové povědomí v našem městě a dobře provedené akce jsou nejlepší propagací práce klubu. Velkým přínosem pro nás jsou také kvalitní propagační materiály, se kterými můžeme dál pracovat a vhodné reprezentativní oblečení. Příjemná atmosféra a upřímný zájem dětí i rodičů nám byly odměnou a příslibem do další práce nejen v klubu. Celá akce byla velice vydařená, což dokumentuje i nálada zachycená na závěrečné fotografii.

Akce TÝDEN HOKEJE nám pomohla posunout naše možnosti náborovat další děti a jistě se jí budeme chtít účastnit i v dalších termínech.